لیست تلفن های ادارات دامپزشکی استان یزد

 

 

 

ردیف

نام اداره

شماره تلفن / داخلی

۱

مدیر کل

۳۶۲۹۳۶۱۳

۲

دفتر مدیر کل

۳۶۲۳۰۵۵۵

۳

معاون توسعه مدیریت و منابع

۳۶۲۹۳۶۱۲

۴

معاون سلامت

۳۶۲۹۳۶۱۱

۵

اداره امور مالی

۳۶۲۴۸۳۳۵

۶

اداره امور اداری،رفاه و پشتیبانی

۳۶۲۹۳۶۱۴

۷

اداره برنامه و بودجه

۳۶۲۹۳۶۱۵

۸

حراست

۳۶۲۴۳۸۰۷

۹

روابط عمومی

۳۶۲۳۰۵۵۶

۱۰

قرنطینه و امنیت زیستی دام

۳۶۲۸۸۱۶۰

۱۱

اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی

 داخلی  ۱۲۹

۱۲

اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور،زنبور عسل،کرم ابریشم و آبزیان

 داخلی ۱۴۰ 

۱۳

اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذائی

 داخلی ۱۱۵

۱۴

اداره تشخیص و درمان

 داخلی ۱۲۴

 ۱۵

دفتر نمایندگی ولی فقیه

 داخلی ۱۱۷

 

 

 

ردیف

نام موسسه

کد

نمابر

تلفن

۱

اداره کل استان یزد

۰۳۵

۳۶۲۴۸۰۸۰

۱۴-۳۶۲۳۷۴۱۱

۲

شبکه ابرکوه

۰۳۵

۳۲۸۳۸۱۳۱

۳۲۸۳۸۱۳۱

۳

شبکه اردکان

۰۳۵

۳۲۲۲۵۹۴۰

۲۷-۳۲۲۲۲۱۲۶

۴

شبکه بافق

۰۳۵

۳۲۴۳۷۳۱۱

۳۲۴۳۷۳۱۲

۵

شبکه بهاباد

۰۳۵

۳۲۴۷۱۹۱۹

۳۲۴۷۲۶۴۹

۶

شبکه تفت

۰۳۵

۳۲۶۳۳۰۶۰

۳۲۶۳۳۰۶۱

۷

شبکه خاتم

۰۳۵

۳۲۵۷۴۲۹۶

۳۲۵۷۲۳۹۶

۸

شبکه اشکذر

۰۳۵

۳۲۷۲۷۴۶۰

۳۲۷۲۳۵۷۵

۹

شبکه مهریز

۰۳۵

۳۲۵۳۰۶۰۳

۳۲۵۲۳۰۶۰

۱۰

شبکه میبد

۰۳۵

۳۲۳۳۲۰۱۰

۳۲۳۳۱۰۳۰

۱۱

شبکه یزد

۰۳۵

۳۶۲۹۰۸۶۰

۳۶۲۹۰۸۶۱

۱۲

پست دامپزشکی مروست

۰۳۵

۳۲۵۸۲۴۰۱

۳۲۵۸۲۴۰۰

۱۳

پست دامپزشکی  ندوشن

۰۳۵

۳۲۳۱۳۲۱۳

۳۲۳۱۳۲۱۵

۱۴

پست دامپزشکی  نیر

۰۳۵

۳۲۶۵۳۴۵۰

۳۲۶۵۳۴۵۰

۱۵

پست دامپزشکی  گاریزات

۰۳۵

۳۲۶۷۲۰۶۰

۳۲۶۷۲۰۶۰

۱۶

پست دامپزشکی  بنادکوک

۰۳۵

۳۲۶۷۳۳۴۰

۳۲۶۷۳۳۴۰

۱۷

پست دامپزشکی  کذاب

۰۳۵

۳۲۷۴۶۳۱۸

۳۲۷۴۶۳۱۸

۱۸

پست دامپزشکی  چاهک

۰۳۵

۳۲۵۸۴۲۹۶

۳۲۵۸۳۳۹۶

۱۹

پست دامپزشکی  تنگ چنار

۰۳۵

۳۲۵۵۷۳۲۴

۳۲۵۵۷۳۲۴

۲۰

پست دامپزشکی آسفیچ

۰۳۵

۳۲۴۸۸۵۱۱

۳۲۴۸۸۵۱۱

 

About the Author

has written 5 stories on this site.

تمام حقوق این سایت برای © 2020 شبکه دامپزشکی شهرستان ابرکوه. محفوظ است.